Státní fond životního prostředí - aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory

29.03.2016 07:27

Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory

Ke dni 14. března 2016 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2007-2013 (dále jen „Závazné pokyny"), které nabudou účinnosti dne 25. března 2016.

V kapitole 8.1 Pravidla a nutné podmínky pro uvolňování finanční podpory byl upraven bod o) týkající se faktur, ke kterým se vztahuje DPH v přenesené daňové povinnosti.

Zdroj: https://www.sfzp.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.