Statutární město Chomutov - Dotační program pro sport

04.02.2016 07:43

Statutární město Chomutov vyhlásilo dotační program pro sport. Předpokládaný objem rozdělených peněz je 14 milionů korun.

Žádosti se mohou podávat od 25. 2. do 25. 3. 2016.

 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 

Podpora subjektů organizujících celoroční aktivity dětí a mládeže v oblastech sportu, tělovýchovy a volného času.

Žadatel musí provozovat pravidelnou odborně organizovanou činnost dětí a mládeže (tréninky, kroužky, kluby, apod.) na území města Chomutova s výjimkou činností, které mohou být organizovány výhradně ve specializovaných sportovních areálech, které nejsou na území Chomutova k dispozici.

 

Maximální výše dotace

Maximálně 70% uznatelných nákladů.

Žadatel je v programu oprávněn podat maximálně jednu žádost.

 

Okruh způsobilých žadatelů

Nestátní neziskové organizace (zejména spolky a pobočné spolky) organizující celoroční tělovýchovnou, sportovní či volnočasovou aktivitu dětí a mládeže;

Obchodní korporace mohou být žadateli výhradně za předpokladu, že mají alespoň jedno družstvo dětí či mládeže zařazené do svazových soutěží v některém z olympijských sportů a dále za podmínky, že v jejich účetnictví je sportovní činnost dětí a mládeže vedena odděleně jako samostatné středisko, případná dotace bude poskytnuta ve prospěch této složky;

Žadatel musí sídlit na území Chomutova.

Více informací na: www.chomutov-mesto.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.