Statutární město Chomutov - Dotační programy

04.02.2016 08:25

2) KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ

  • Komunitní rozvoj - oživení veřejného prostoru, sousedské vztahy, trávení volného času

Příjem žádostí do: 29.2.2016

Výše dotace: Maximálně 80% uznatelných nákladů

Maximální částka dotace: 40 000,-

Okruh způsobilých žadatelů: právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání, školy a školská zařízení, společenství vlastníků jednotek, fyzické osoby

 

2) ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  • Podpora akcí a aktivit enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Příjem žádostí do: 29.2.2016

Výše dotace: Maximálně 90% uznatelných nákladů

Maximální částka dotace: 50 000,-

Okruh způsobilých žadatelů: Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání, školy a školská zařízení, fyzické osoby

  • Ochrana prostředí

Příjem žádostí do: 29.2.2016

Výše dotace: Maximálně 90% uznatelných nákladů

Maximální částka dotace: 50 000,-

Okruh způsobilých žadatelů: Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání, školy a školská zařízení, fyzické osoby

 

Více informací na: www.chomutov-mesto.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.