Stavebnictví - perspektiva pro mladé

27.02.2015 09:02

Cílem projektu je motivace žáků základních škol ke studiu pozemního a dopravního stavitelství a zavedení praktického výkladu v oboru dopravního a pozemního stavitelství jako součást výuky na středních školách daného oboru. projekt reaguje na potřebu škol, které vyžadují rozšíření výuky směrem k praktickému výkladu a na potřebu firem v pozemním a dopravním stavitelství, které na trhu práce čelí velkému nedostatku kompetentních odborníků s praktickými i teoretickými znalostmi.

Nositel projektu: Okresní hospodářská komora v Chomutově
Výzva: OPVK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, grantový projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.13 Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji
Partneři  projektu:                  Střední škola energetická a stavební Chomutov, Na Průhoně 4800, p.o.

SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.

Realizace projektu: 1/1/2009 - 31/12/2010

Projekt reaguje na potřebu stavebních firem v pozemním a dopravním stavitelství motivovat žáky ke studiu stavitelství a zavedení praktického výkladu s ukázkami fungování strojů připravit kvalifikované pracovníky. stěžejním bodem projektu je komunikace firem a škol, jejím cílem bude profilace oboru stavitelství pro potřeby vlastního trhu práce.

Cílem projektu je motivace žáků základních škol ke studiu pozemního a dopravního stavitelství a zavedení praktického výkladu v oboru dopravního a pozemního stavitelství jako součást výuky na středních školách daného oboru. projekt reaguje na potřebu škol, které vyžadují rozšíření výuky směrem k praktickému výkladu a na potřebu firem v pozemním a dopravním stavitelství, které na trhu práce čelí velkému nedostatku kompetentních odborníků s praktickými i teoretickými znalostmi.

Rozvoj dopravního stavitelství je významný nejen s ohledem na rozšíření spolupráce s Evropou, ale i s ohledem na nově vznikající kapacitní síť Firmy i školy sdílí potřebu navázat společnou komunikaci, která povede k zavedení vzdělávacího produktu, který bude tuto mezeru v zaměření a oboru řešit.

podrobnější informace na webových stránkách projektu: https://www.stavebnictvipromlade.cz/index.php/o-projektu/zakladni-informace

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.