SZIF Státní zemědělský intervenční fornd - Zpřesnění Obecných podmínek Pravidel

04.01.2016 08:29

Zpřesnění Obecných podmínek Pravidel

Dne 17. 12. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla“), vyhlašované v rámci 1. kola příjmu žádostí.
Zpřesnění se týká kapitoly 5 Žádost o dotaci. Termín pro vyhotovení výzvy k odstranění nedostatků zjištěných při administrativní kontrole SZIF se posouvá na 15. 2. 2016 z důvodu sloučení dvou administrativních kroků – doplnění podkladů ke stavebnímu řízení a oprava Žádosti o dotaci po administrativní kontrole. Tato úprava sníží administrativní zátěž pro žadatele, neboť dojde k zjednodušení procesu doplňování podkladů a navíc bude mít žadatel, který předkládá přílohy ke stavebnímu řízení nebo EIA, prodlouženou lhůtu pro odstranění nedostatků shledaných po administrativní kontrole do 29. 2. 2016. (V případě projektů, u kterých nejsou předkládány přílohy ke stavebnímu řízení nebo EIA, zůstává stávající lhůta pro odstranění nedostatků, tj. 14 kalendářních dnů od vyhotovení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace.)
Dále byla prodloužena lhůta pro kontrolu úplnosti dokumentace z výběrových/zadávacích řízení o dva týdny. Tato úprava je nezbytným předpokladem pro zajištění efektivní kontroly Žádostí v maximální kvalitě a snížení chybovosti Žádostí o dotaci při následné administraci.
Aktuální znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv a www.szif.cz /SZIF POSKYTUJE/ Program rozvoje venkova 2014-2020.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.