TECHNOLOGIE - výzva VII

19.01.2018 11:06

TECHNOLOGIE - výzva VII

Program je zaměřen na podporu malých a středních podnikatelů, kteří chtějí uskutečnit své podnikatelské záměry a umožňuje pořízení

nových strojů a zařízení včetně souvisejícího software.

Na co lze dotaci využít?

  • pořízení nových výrobních strojů, zařízení a vybavení
  • pořízení patentů, licencí a software nezbytných pro zajištění funkčnosti těchto strojů a zařízení

Každý žadatel může v rámci projektu získat dotaci ve výši 100-255 tis. Kč.

  • dotace až 45% ze způsobilých výdajů

O dotaci můžou žádat začínající podnikatelé do 3 let existence podniku (mikro a malé podniky).

 

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.