Titulní stránka ⁄ Sport ⁄ DOTACE ⁄ Vyhlášení podpory ⁄ Státní podpora sportu pro rok 2016 Státní podpora sportu pro rok 2016

20.09.2015 09:30
"Státní podpora sportu pro rok 2016" byla projednána poradou vedení MŠMT dne 15. září 2015 pod č.j. MSMT-20620/2015. Jedná se o veřejné vyhlášení programů  neinvestičního charakteru v oblasti sportu.

Státní podpora sportu pro rok 2016

Zveřejněním programů se předkládají podmínky pro žadatele o státní dotaci v oblasti sportu z řad spolků působících v oblasti sportu. Žádosti se podávají prostřednictvím spolků (sportovní svazy a sportovní organizace s celostátní působností, resp. se zastřešujícím charakterem, nikoliv žadatelé přímo z řad TJ/SK).

Nutno upozornit, že podání žádosti je prvním krokem v celém procesu realizace dotační podpory a nezakládá právní nárok na obdržení dotace.

Upozornění: Proti roku 2015 je vyhlášeno celkem 10 programů s přesně specifikovaným obsahovým zaměřením.

Je třeba vyplnit formulář žádosti, který se při správném vyplnění odešle na MŠMT a následně se vytiskne jako originál písemné žádosti. POZOR – při odesílání neměňte název přednastavené zprávy. V opačném případě Vám nedojde zpětná informace o doručení na MŠMT.

Pokyny: Písemnou žádost je nutno potvrdit, včetně originálního podpisu předsedy, prezidenta, starosty – zástupce spolku a s požadovanými dokumenty odeslat poštou na MŠMT ve stanoveném termínu. Spolek, který má podepsané „Memorandum“ s MŠMT o evidování dokumentů spolku, nemusí přikládat k žádosti požadovanou dokumentaci spolku.

Konečný termín pro podání žádosti na rok 2016 je pro:

Program I až X   do 16. října 2015

Více informací na:www.msmt.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.