UNIPRANET - Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

09.07.2014 12:34

Popis projektu Hlavním cílem projektu je zajištění praxí a stáží pro studenty v ČR i v zahraničí. Rozšíření spolupráce mezi univerzitami a budoucími zaměstnavateli absolventů významně přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti absolventů VŠ. Uvedená spolupráce bude oboustranně prospěšná - studenti na praxi přinesou do organizací nové teoretické poznatky a čerstvý pohled na řešení problémů, naopak odborníci z praxe uplatní své zkušenosti ve výuce. Projekt podpoří jak účast praktiků ve výuce (semináře v rámci vybraných předmětů), tak interaktivní workshopy. Odborníci z praxe se seznámí s obsahem výuky a budou mít možnost ovlivnit její obsah i formu. Kontakty s podniky přispějí k rozvoji další spolupráce na projektech VaV a dalších aktivitách.

Projekt „Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí“

 

Název OP

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název oblasti podpory

Partnerství a sítě

Vyhlašovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Název projektu

Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Nositel projektu

Západočeská univerzita v Plzni

Partneři projektu

BIC Plzeň, s.r.o.
Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s.
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
Okresní hospodářská komora Cheb
Okresní hospodářská komora v Chomutově
Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
Technická univerzita v Liberci

Období realizace

1. 6. 2011 – 31. 5. 2014

Registrační číslo

CZ.1.07/2.4.00/17.0054

Popis projektu
Hlavním cílem projektu je zajištění praxí a stáží pro studenty v ČR i v zahraničí. Rozšíření spolupráce mezi univerzitami a budoucími zaměstnavateli absolventů významně přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti absolventů VŠ. Uvedená spolupráce bude oboustranně prospěšná - studenti na praxi přinesou do organizací nové teoretické poznatky a čerstvý pohled na řešení problémů, naopak odborníci z praxe uplatní své zkušenosti ve výuce. Projekt podpoří jak účast praktiků ve výuce (semináře v rámci vybraných předmětů), tak interaktivní workshopy. Odborníci z praxe se seznámí s obsahem výuky a budou mít možnost ovlivnit její obsah i formu. Kontakty s podniky přispějí k rozvoji další spolupráce na projektech VaV a dalších aktivitách.

K rozvoji spolupráce a odborných kompetencí přispějí také konference a tzv. zimní školy.

V rámci projektu budou podpořeny zahraniční praxe a stáže a účast zahraničních odborníků na interaktivních workshopech, které umožní nejen zlepšení odborných a jazykových kompetencí zapojených osob, ale především zvýšení mezinárodní spolupráce (společné projekty VaV).

Projekt podpoří vytvoření dvou projektových kanceláří včetně rozvoje kompetencí jejich pracovníků, které posílí VaV na univerzitách a prohloubí jejich vzájemnou spolupráci na výzkumných projektech.
Cílová skupina
Projekt podpoří následující dvě cílové skupiny:

• Studenty ZČU v Plzni a TU v Liberci
• Akademické a vědecké pracovníky ZČU a TUL (+ platforma Strojírenství)

Klíčové aktivity projektu
01 – Praxe a odborné stáže studentů, resp. mladých vědeckých pracovníků v rámci ČR
02 – Zahraniční praxe a odborné stáže studentů a akademických pracovníků
03 – Rozvoj interaktivní spolupráce mezi institucemi
04 – Interaktivní "zimní škola" pro rozvoj odborných kompetencí a spolupráce
05 – Vytvoření projektové kanceláře na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni
06 – Vytvoření projektové kanceláře na Ekonomické fakultě TU v Liberci
07 – Rozvoj Platformy strojírenství a její spolupráce s univerzitami

 

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.