ÚSPORY ENERGIE FVE systémy s akumulací/bez akumulace - II. výzva

19.01.2018 10:56

ÚSPORY ENERGIE FVE systémy s akumulací/bez akumulace - II. výzva - 2.1.2018 - 30.4.2018

Program je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do snížení energetické náročnosti v objektech,

které využívají ke svému podnikání a to prostřednictvím pořízení a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace pro vlastní spotřebu.

Dotaci lze využít pro podporu investic souvisejících s instalací fotovoltaických systémů s možností současné instalace akumulace energie pro vlastní spotřebu v podniku.

Prostředky z dotace je možné využít na:

  • stavební práce nezbytné pro realizaci projektu,
  • výdaje na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny,
  • pořízení a instalace systémů FVE včetně akumulace energie (akumulátorů),
  • náklady na tvorbu projektové dokumentace. 

Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci ve výši od 300 tis. Kč až do maximální výše 100 mil. Kč.

Procentuální výše podpory:

malé podniky – 80%

střední podniky – 70%

velké podniky – 60%

Program Úspory energie – FVE je určen pro podnikatelské subjekty – malé, střední i velké podniky.

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.