Ústecký kraj - DOTAČNÍ PROGRAM„PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016“

04.01.2016 15:00

 DOTAČNÍ PROGRAM

„PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016“

Lhůta pro podání žádosti je od 18. února 2016 do 31. března 2016.

 

Výše dotace:

Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000,00 Kč.

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000,00 Kč.

 

Forma dotace:

a) investiční dotace - dotace na úhradu nákladů projektu, které splňují definici dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku a jsou uznatelnými náklady

b) neinvestiční dotace - dotace na úhradu nákladů projektu, které nesplňují podmínku v bodě a) a jsou uznatelnými náklady

 

Oprávněný žadatel:

Malý začínající podnikatel:

  • podnikatel, který zaměstnává méně než 50 osob, včetně podnikatele bez zaměstnanců, a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
  • začínajícím podnikatelem rozumí podnikatel,

a) jehož registrace k podnikání vznikla v roce podání žádosti nebo v předchozích dvou letech. Tato registrace musí být provedena buď poprvé, nebo obnovena minimálně po 5 letech od přerušení a pozastavení činnosti se zápisem v příslušném rejstříku. Rozhodujícím datem pro určení zahájení podnikání je den zápisu do příslušného rejstříku.

b) jehož registrace k předmětu podnikání, k němuž se vztahuje předkládaný projekt, vznikla v roce podání žádosti nebo v předchozích dvou letech a v přímé souvislosti s tímto předmětem podnikání zajistí v rámci realizace předkládaného projektu vznik minimálně jednoho nového pracovního místa pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru. Tato registrace musí být provedena buď poprvé, nebo obnovena minimálně po 5 letech od přerušení a pozastavení činnosti se zápisem v příslušném rejstříku. Rozhodujícím datem pro určení zahájení podnikání je den zápisu do příslušného rejstříku.

 

Udržitelnost projektu je stanovena na 24 měsíců od ukončení projektu.

Více informací na: www.kr-ustecky.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.