Ústecký kraj – Dotační program „Sport 2016“

06.01.2016 09:01

Ústecký kraj – Dotační program „Sport 2016“

Lhůta pro podání žádosti: od 15. ledna 2016 do 15. února 2016
 

V rámci dotačního programu lze podat maximálně 1 žádost.

 

Účel podpory

Zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží.

 

Body podpory:

  1. Sportovní akce dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji.
  2.  Sportovní soustředění pro děti a mládež.
  3.  Reprezentace dětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí.
  4. Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež.

 

Žadatelem o Programovou dotaci může být pouze:

a) obec v územním obvodu Kraje,

b) právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje s výjimkou právnických osob,

zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a

realizaci Projektu a nepůsobí jako prostředník.

 

Více informací na: www.kr-ustecky.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.