Vodovody

04.05.2016 09:29

K čemu je dotace určena?

  • Podpora zajištění dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě a množství prostřednictvím:
  1. výstavby a modernizace úpraven vody
  2. výstavby a dostavby rozvodných sítí pitné vody
  3. výstavby a dostavby vodovodních přivaděčů

Příklad podporovaných aktivit:

  • výstavba nového vodovodu za účelem zvýšení kapacity pitné vody dodávané ke konečným odběratelům

Oprávnění žadatelé:

  • kraje, obce, města a svazky obcí na celém území ČR
  • příspěvkové organizace a obchodní společnosti

Výše dotace:

  • až 85% z uznatelných nákladů (u projektů vytvářejících příjmy max. 63,75%)

Zahájení a ukončení příjmu žádostí:

  • příjem žádostí: říjen 2016
  • ukončení žádostí: leden 2017
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.