Vyhlášena zvláštní výzva v Technologiích

22.09.2015 07:18

Od 21.9.2015 je možné předkládat žádosti o podporu z programu Technologie. Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž vyhlásilo speciální výzvu určenou pro žadatele v programu Rozvoj (součást právě končícího OPPI).

Dotace pomohou malým a středním podnikům v hospodářsky znevýhodněných regionech s pořízením nových strojů, technologických zařízení, patentových licencí nebo SW.

Důležitá podmínka: oprávněným žadatelem může být pouze firma, jejíž projekt byl schválen v rámci doposud poslední výzvy programu Rozvoj (III. výzva, IV. prodloužení), ale podnik zatím nezahájil práci na projektu.

Za krkolomnou formulací se schovává poměrně jasné sdělení: čerstvě vypsaná výzva je vyhrazena pouze pro podnikatele, kteří požádali o dotaci v OPPI. Jejich projekt je tedy již registrován na CzechInvestu, jen zatím nedošlo k jeho realizaci - a kvůli nedostatku času by k ní ani dojít nemohlo. 

Lhůta pro předkládání žádostí běží do středy 21. října. Dotace bude poskytnuta v rozmezí od 1 do 30 mil. korun. Malý podnik může získat 45 procent způsobilých výdajů, střední firmě bude proplaceno 35 procent.

Pro nové zájemce o dotaci podle pravidel OPPIK bude vypsána jiná výzva, pravděpodobně do konce letošního roku.

Zdroj: www.OPPIK.cz

Výzva a další dokumenty ZDE.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.