Vyhlášené výzvy OP VVV

14.07.2015 07:10

Výzva č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP VVV

Datum zahájení příjmu žádostí: 28. srpna 2015

Datum ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31.12.2017

Text výzvy ZDE

Více informací na: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-001-pro-individualni-projekty-systemove-v 

 

Výzva č. 02_15_002 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV

Datum zahájení příjmu žádostí: 28. srpna 2015

Datum ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31.12.2016

Text výzvy ZDE

Více informací na: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-002-pro-krajske-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani

 

Výzva č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP VVV

Datum zahájení příjmu žádostí: 28. srpna 2015

Datum ukončení příjmu žádostí: 8.1.2016

Text výzvy ZDE

Více informací na: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-003-podpora-excelentnich-vyzkumnych-tymu-v

 

Výzva č. 02_15_004 Smart Akcelerátor v prioritní ose 2 OP VVV

Datum zahájení příjmu žádostí: 28. srpna 2015

Datum ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace, nejpozději však do 30.6.2016

Text výzvy ZDE

Více informací na: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-004-smart-akcelerator-v-prioritni-ose-2-op-vvv

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.