Vyhlášení výzvy č. 57 – Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

16.07.2015 08:54

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 460 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.

Výzva bude v aplikaci Benefit7 zveřejněna dne 27. 7. 2015, 10hod.

Datum ukončení výzvy: 28. 8. 2015 ve 13,00 hodin.

Všechny projektové žádosti musí být nejpozději do tohoto termínu předloženy v listinné podobě na odbor CERA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádosti doručené po termínu ukončení výzvy budou automaticky vyřazeny. Rozhodující je datum a čas doručení zásilky, nikoliv datum a čas jejího podání na poště.

Výzva č. 57

Více informací na: https://www.op-vk.cz/redakce/index.php?clanek=236880&lanG=cs&xuser=&slozka=10&xsekce=223018

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.