Výňatek ze Stanov Hospodářské a sociální rady Chomutovska

07.08.2014 08:28

Čl. III

Členství v HSRCH


1. Členem HSRCH mohou být občané, podnikající fyzické a právnické osoby, představitelé a instituce státní a veřejné správy, které žijí nebo působí v okrese Chomutov.

2. Členství vzniká schválením žádosti o členství Předsednictvem HSRCH.

3. Členský příspěvek je stanoven na základě příspěvkového řádu HSRCH.

4. Členství zaniká písemným prohlášením o vystoupení Předsednictvu HSRCH nebo neplacením členského příspěvku. V odůvodněném případě a při neplacení členského příspěvku rozhoduje o zániku členství Předsednictvo HSRCH.

5. Členství je dobrovolné.

6. Práva členů:

  • podílet se na realizaci programu HSRCH
  • navrhovat a volit své zástupce do orgánů HSRCH
  • zúčastňovat se jednání HSRCH
  • předkládat návrhy a připomínky

7. Povinnosti členů:

  • podílet se na realizaci  záměrů a cílů HSRCH
  • podílet se na finančním zabezpečení činnosti rady v rozsahu stanoveném Předsednictvem
  • dbát na dobré jméno HSRCH


7. Povinnosti členů:


-

podílet se na realizaci záměrů a cílů HSRCH


-

podílet se na finančním zabezpečení činnosti rady v rozsahu stanoveném Předsednictvem


-

dbát na dobré jméno HSRCH

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.