Výzva k předkládání žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

31.07.2015 09:14

Výzva k předkládání žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Ministerstvo zemědělství, odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství zahajuje dnem 31. 7. 2014 příjem žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Akreditace bude provedena v souladu se Směrnicí Ministerstva zemědělství č.j. 11169/2009-10000 o dalším vzdělávání v resortu.

Příjem žádostí bude ukončen 30. 11. 2015.
Bližší podmínky akreditace jsou uvedeny v Příloze.

Žádosti, prosím, zasílejte na adresu:

Ministerstvo zemědělství
odbor 17010
Ing. Josef Dvořák
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

Přílohy k dispozici na: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-akreditaci.html

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.