Výzva OP Zaměstnanost - Budování kapacit sociálních partnerů

09.07.2015 09:37

PO1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

SC: 1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

Datum zahájení příjmu žádostí:  30.6.2015

Datum ukončení příjmu žádostí: do vyčerpaní celkové částky určené pro tuto výzvu, nejdéle však do 31.12.2015

Oprávněnými žadateli jsou:

a) Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:

  • Svaz průmyslu a dopravy ČR
  • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
  • Českomoravská konfederace odborových svazů
  • Asociace samostatných odborů

b) Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně do konce roku 2015.

Text výzvy ZDE

Více informací na: https://www.esfcr.cz/vyzva-002-opz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.