Výzvy OP PIK — prosinec 2015

16.12.2015 08:04

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK vyhlašuje dne 15. prosince 2015 výzvy k pěti programům podpory Operačního programu Podnikání a inovace (OP PIK).

I. výzva programu podpory Spolupráce — Technologické platformy

I. výzva programu podpory Služby infrastruktury

I. výzva programu podpory Obnovitelné zdroje energie

II. výzva programu podpory Inovace: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

III. výzva programu podpory Technologie

Ve všech případech se jedná o výzvy s tzv. jednokolovým modelem hodnocení, kdy žadatelé podávají pouze jednu žádost o podporu obsahující veškeré potřebné údaje o projektu nutné pro jeho hodnocení ze strany Řídicího orgánu. Kromě II. výzvy Inovace, která je vyhlášena jako výzva průběžná (tj. nesoutěžní typ výzvy, kdy hodnocení žádostí probíhá průběžně), se u všech ostatních výzev jedná o výzvy kolové (tj. soutěžní typ výzvy, kde jsou projekty porovnávány mezi sebou a výběr projektů je proveden až po zhodnocení všech projektů).

Texty výzev, včetně specifických příloh k výzvám a odkazů na navazující dokumentaci jsou zveřejněné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz/cz/podpora—podnikani/oppik/, v oddíle Výzvy OP PIK 2015 / Výzvy OP PIK — prosinec 2015.

Více informací na: www.mpo.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.