Vznikne Agentura pro podnikání a inovace

22.03.2016 07:51

Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře malého a středního podnikání

Novela zákona o podpoře malého a středního podnikání prošla ve Sněmovně třetím čtením. Novelou dochází k vytvoření nové příspěvkové organizace s názvem Agentura pro podnikání a inovace (API). Necelých 130 zaměstnanců agentury CzechInvest přejde do nové organizace, která bude mít na starosti čerpání peněz z fondů Evropské unie. Ostatní divize agentury CzechInvest budou dále fungovat v oblasti zprostředkovávání investičních projektů do České republiky. Vznik nové organizace byl podmínkou Evropské komise pro bezproblémové čerpání dotací z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Nová agentura se bude starat nejen o administraci evropských fondů spadajících pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ale bude také pomáhat zájemcům o dotace, kteří budou potřebovat s evropskými fondy pomoc. Flexibilní struktura nové agentury přiblíží problematiku strukturálních fondů ještě většímu množství žadatelů.

Veškeré náklady při vzniku a provozu nové agentury, včetně platů, zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců a technického vybavení, budou hrazeny z evropských prostředků a z rozpočtu agentury CzechInvest. K navýšení výdajů ze státního rozpočtu nedojde. Agentura CzechInvest zůstaneme s Agenturou pro podnikání a inovace i nadále ve velmi úzkém kontaktu.

Více informací najdete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zde.

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.