ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY V RÁMCI PROGRAMU ÚVĚRY NA NÁKUP PŮDY, PODPORA NÁKUPU PŮDY – SNÍŽENÍ JISTINY A SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

15.12.2015 07:51

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY V RÁMCI PROGRAMU ÚVĚRY NA NÁKUP PŮDY, PODPORA NÁKUPU PŮDY – SNÍŽENÍ JISTINY A SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Dne 4. 1. 2016 PGRLF, a.s. zahajuje druhé kolo příjmu žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Úvěry na nákup půdy, Podpora nákupu půdy – snížení jistiny a Sociální zemědělství.
V souladu s pravidly pro poskytování podpor v rámci uvedených programů bude druhé kolo příjmu žádostí ukončeno ke dni 30. 9. 2016.
V rámci programu Sociální zemědělství jsou pro druhé kolo příjmu žádostí alokovány finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč.
Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. Pokyny pro poskytování podpor a formulář žádosti o poskytnutí podpory jsou rovněž přístupné na www.pgrlf.cz v sekci „Ke stažení“.

Zdroj: www.pgrlf.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.