Změna Pravidel pro opatření I.1.3, I.3.4 a II.2.4 pro 19. kolo

20.06.2013 13:58

Důležité upozornění pro žadatele z opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, I.3.4 Využívání poradenských služeb a II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, kteří plánují předložit projekt v rámci 19. kola příjmu žádostí (příjem žádostí 19. 6. – 2. 7. 2013). Dne 18. 6. 2013 ministr zemědělství Petr Bendl schválil změnu Pravidel, která zmírňuje přístup ke společnostem s listinnými akciemi na majitele.

Po zkušenostech z administrace předchozích kol příjmu žádostí byl přehodnocen přístup k akciovým společnostem s listinnými akciemi na majitele s tím, že tento nový mírnější přístup bude uplatněn již pro 19. kolo příjmu žádostí.

Konkrétní změna Pravidel se týká specifických podmínek, kapitoly 3. Definice příjemce dotace a je platná pro všechny žadatele/příjemce dotace v rámci 19. kola příjmu žádostí pro výše uvedená opatření:

Původní znění:

„Žadatelem nemůže být akciová společnost s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehož struktura je s akciovou společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů.“

Nové znění:

„Žadatelem nemůže být akciová společnost s listinnými akciemi na majitele.“

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.