19. výzva Ministerstva zdravotnictví

05.02.2015 14:22

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví

ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje 19. výzvu prioritní oblasti 3 - Zvýšení kvality a dostupnost veřejných služeb.

podpora je zaměřena na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, jejichž výkonnost neumožňuje dosáhnout standardních parametrů kvality péče.

Žádat o dotaci mohou:

  • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví
  • Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi
  • Právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče
Žadatel musí být v době registrace Žádosti součástí platného Věštníku MZ ČR
Žádosti lze podávat do 20. února 2015 do 13:00 hodin.

Více zde: https://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/19vyzva_9934_8.html

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.