PROJEKTY

LABORA

07.12.2017 08:02
Právě odstartovaný projekt LABORA je realizovaný Okresní hospodářskou komorou v Chomutově (dále jen OHKCV) a lead partnerem na německé straně Wirtschaftsförderung Erzgebirga GmbH (dále jen WFE) v Annabergu. Cílem projektu je ukázat studentům základních a středních škol formou exkurží výrobní haly a...
>>

JDEME DO PRÁCE

06.12.2017 14:57
Tento projekt se týká cílové skupiny „C“ – osoby dlouhodobě nezaměstnané, evidované na ÚP a to z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupiny, která disponuje dlouhodobou nezaměstnaností. Konkrétně se jedná o uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR déle než 1 rok. Jedná...
>>

Podpora podnikání žen

27.02.2015 10:47
Projekt je zaměřen na podporu 48 žen z Kadaně, Klášterce nad Ohří a okolí, které uvažujío zvýšení kvalifikace nebo zahájení podnikání jako o možném řešení své pracovní situace v období vysoké nezaměstnanosti v našem regionu. Doba trvání projektu: 1.11.2012 - 31.10.2014 Žadatel: Rodiče a děti Kadaně...
>>

Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita vzdělávacích programů

27.02.2015 09:44
Cílem projektu je rozvoj vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání, zaměřený na nové metody výuky (e-learning, poradenství) prostřednictvím případových studií a uplatnění současných možností technických prostředků při výuce, při zachování role lektora. UDRŽITELNOST PROJEKTU: Od 1.6.2012 do 31.5.2017...
>>

Stavebnictví - perspektiva pro mladé

27.02.2015 09:02
Cílem projektu je motivace žáků základních škol ke studiu pozemního a dopravního stavitelství a zavedení praktického výkladu v oboru dopravního a pozemního stavitelství jako součást výuky na středních školách daného oboru. projekt reaguje na potřebu škol, které vyžadují rozšíření výuky směrem k...
>>

Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji

13.11.2014 08:59
Projekt Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji, zkráceně "SOFUK" (CZ.1.07/3.2.06/03.0020) je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prioritní osa 3 - Další vzdělávání, číslo oblasti podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání). Realizace projektu probíhá...
>>

UNIPRANET - Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

09.07.2014 12:34
Popis projektu Hlavním cílem projektu je zajištění praxí a stáží pro studenty v ČR i v zahraničí. Rozšíření spolupráce mezi univerzitami a budoucími zaměstnavateli absolventů významně přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti absolventů VŠ. Uvedená spolupráce bude...
>>

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.