Reference

V roce 2013 zpracovávala HSRCH žádosti o dotace, a to především pro své členy

Název projektu                                              Žadatel                                                             Program


 

1. Výměna oken a dveří na domu čp. 12 v obci Kalek, Obec Kalek, MAS Sdružení Západní Krušnohoří, SZIF

2. Chbany - oprava chodníků u objektů čp. 21, 22, 23 a 24, Obec Chbany, Fond Ústeckého kraje 2013

3. Motorkářský sraz a pouťový festival, Obec Chbany, Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2013 - KÚ ÚK

4. PD Rozvod pitné vody a odkanalizování obce Veliká Ves jako celku, Obec Veliká Ves, Nadace ČEZ – Grantové řízení Podpora regionů 2013

5. Technodays, OHK CV, Nadace ČEZ – Grantové řízení Podpora regionů 2013

6. Zateplení, výměna oken a dveří objektu TJ SOKOL Březno, Obec Březno, MAS Vladař, SZIF

7. Březno - škola v přírodě, Obec Březno, MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

8. Dětské hřiště Nechranice - závěrečná zpráva, Obec Březno, MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

9. Obnova kamenného podstavce a kovového kříže památníku obětem druhé světové války - závěrečná zpráva, Obec Březno, MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

10. Pořízení herních a interaktivních prvků pro děti, Obec Hrušovany, MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

11. Výměna oken v mateřské škole Hrušovany, Obec Hrušovany, Program obnovy venkova ÚK 2013

12. Oprava volejbalového hřiště – Holedeč, Obec Holedeč, Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2013

13. Výstavba multifunkčního hřiště Holedeč, obec Holedeč, MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

14. Sportovní a volnočasové vyžití v Kalku, Obec Kalek, Program obnovy venkova ÚK 2013

15. PD Sběrný dvůr Kryštofovy Hamry, Obec Kryštofovy Hamry, Program obnovy venkova ÚK 2013

16. Sadové úpravy v areálu bývalých vojenských kasáren Hrušovany, Obec Hrušovany, OP ŽP

17. Zateplení severní části budovy čp. 73, Obec Hrušovany, FPP

18. Zateplení severní části budovy čp. 74, Obec Hrušovany, FPP

19. XI. Sochařské sympozium Boleboř 2013, Obec Boleboř, FPP

20. Vybudování kolumbária na hřbitově v Boleboři, Obec Boleboř, FPP

21. Územní plán obce Boleboř, Obec Boleboř, FPP

22. Zlepšení prostředí sálu domu služeb v Kalku, Obec Kalek, FPP

23. Poláky - oprava nebytového prostoru čp. 11, Obec Chbany, FPP

24. PD - Rekonstrukce objektu na bytové jednotky v obci Nové Sedlo – Sedčice, Obec Nové Sedlo, FPP

25. Podpora propagace kulturních akcí malých obcí, Agentura MODUA s.r.o., FPP

26. Projektová dokumentace - tlaková splašková kanalizace Přečaply, Obec Údlice, FPP

27. Projektová dokumentace - hasičská zbrojnice v Kryštofových Hamrech, Obec Kryštofovy Hamry, FPP

28. Technodays, OHK CV, FPP

29. Výstava Vzdělávání 2014, OHK CV, FPP

30. Dotace na provoz Nová místa 2012, o.p.s., Nová místa 2012, o.p.s., Fond Ústeckého kraje

31. Zlepšení třídění odpadů v obci Blatno, Obec Blatno, OP ŽP

32. Vesnice roku 2013, Obec Nové Sedlo, Program obnovy venkova – MMR

33. Inovační záměr "Jak z nezaměstnatelného učinit zaměstnatelného ", Nová místa 2012, o.p.s., OP LZZ

34. Inovační záměr "Chráněná kancelář", Nová místa 2012, o.p.s., OP LZZ

35. Sportovně relaxační centrum v Hrušovanech, Obec Hrušovany, ROP SZ

36. Modernizace a digitalizace oddělení zobrazovacích metod, Nemocnice Žatec, o.p.s., ROP SZ


 

V roce 2012 zpracovávala HSRCH žádosti o dotace, a to převážně pro své členy. Seznam můžete nalézt zde.

 

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.