Nabídka služeb Hospodářské a sociální rady Chomutovska

Zpracování žádostí o dotaci

 • nabízí kompletní zpracování žádosti o dotaci v rámci různých dotačních titulů (krajské programy, programy ministerstev, nadací, operační programy a mnoho dalších) vč. zajištění realizace projektů

Evidence a konzultace projektových záměrů

 • pravidelně sleduje aktuálně vyhlášené výzvy a informuje o nich zejména své členy
 • v případě poptávky sleduje vyhlášené výzvy relevantní pro dané projektové záměry a v případě shody informuje potenciálního žadatele o možnosti podat žádost o dotaci
 • kompletní dotační poradenství

Zpracování výběrového řízení

 • zpracovává výběrová řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, i mimo režim tohoto zákona dle požadavků poskytovatelů dotace
 • dále poskytuje HSRCH asistenci při výběru dodavatelů k oslovení, sestavení komise pro otevírání obálek i hodnotící komise, konečném výběru vítězného dodavatele, pomáhá se sestavením dopisů o přidělení / nepřidělení zakázky apod.

Administrace projektu

 • nabízí celkovou administraci projektů dotovaných z různých dotačních titulů, včetně zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, kontroly dodržování termínů atd.

Semináře, workshopy, výstavy

 • pomoc při pořádání výstav, odborných seminářů, školení, workshopů.

Bulletin "Informační listy HSRCH"

 • Informační listy jsou periodikem Hospodářské a sociální rady Chomutovska, které vychází 2x měsíčně a informuje členy o událostech uplynulých 14-ti dnů.

  Tento bulletin obsahuje zejména informace o:

  • úřadu HSRCH
  • programech podpory v rámci EU a ČR
  • jednání zastupitelstev
  • pořádaných seminářích, konfrencích, kurzech, výstavách a veletrzích
  • komerčních službách
  • dále zde mohou členové i nečlenové inzerovat veškeré své nabídky, apod.

Ceník služeb 

 • zde naleznete ceník základních služeb poskytovaných Hospodářskou a sociální radou Chomutovska 
 • v případě zájmu o některé z našich služeb nebo o další informace kontaktujete naše pracovnice

 

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.