AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

29.07.2019 15:27
Termín podání žádostí: 1. 2. 2019 –31. 10. 2019 Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. Odkaz na výzvu 
>>

Výzva V. programu podpory Úspory energie

24.07.2019 14:06
Termín podání žádostí: 16. 9. 2019 – 30. 4. 2020 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektor. Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.   Odkaz na...
>>

PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA NA VENKOVĚ 2019

22.07.2019 13:21
Termín podání žádostí: 8. 7. 2019 – 19. 7. 2019 Cílem výzvy je podpořit spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří. Odkaz na výzvu 
>>

ŚABLONY PRO ŠKOLY

09.03.2018 10:38
Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II  28.2.18 – 18.6.19 nebo do vyčerpání alokace Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání formou projektů zjednodušeného vykazování zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně...
>>

Sociální bydlení

09.03.2018 09:29
Výzva č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II. Podporováno je vytvoření zázemí pro sociálně vyloučené osoby ve formě: Pořízení bytů, bytových domů a nebytových prostor. Rekonstrukce bytu a pořízení základního vybavení jako kuchyňské linky a koupelny. Program Sociální bydlení...
>>

DOTAČNÍ PROGRAM ODPADY - ÚSTECKÝ KRAJ

16.02.2018 08:54
DOTAČNÍ PROGRAM ODPADY   15.2. – 15.5.2018 2. výzva k podání žádostí Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 Dotační titul č. 1: Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově...
>>

Energetické úspory v bytových domech III

26.01.2018 08:49
Energetické úspory v bytových domech III   - 2.2. - 29.11.2019 Zlepšení tepelně - technických vlastností stavebních konstrukcí budovy Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek;    
>>

MAS VLADAŘ

26.01.2018 07:31
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění...
>>

TECHNOLOGIE - výzva VII

19.01.2018 11:06
TECHNOLOGIE - výzva VII Program je zaměřen na podporu malých a středních podnikatelů, kteří chtějí uskutečnit své podnikatelské záměry a umožňuje pořízení nových strojů a zařízení včetně souvisejícího software. Na co lze dotaci využít? pořízení nových výrobních strojů, zařízení a...
>>

MARKETING - III. Výzva

19.01.2018 11:02
Program je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří rozvíjejí nebo chtějí rozvíjet své aktivity na zahraničních trzích. Dotaci lze využít na: Účast podnikatele na zahraničních veletrzích a výstavách, zejména na: pronájem výstavních ploch, pronájem, zřízení a provoz stánku, dopravu...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.