Ochrana a péče o přírodu a krajinu

29.07.2019 15:27

Termín podání žádostí: 1. 2. 2019 –31. 10. 2019
Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

Odkaz na výzvu 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.