DOTAČNÍ PROGRAM ODPADY - ÚSTECKÝ KRAJ

16.02.2018 08:54

DOTAČNÍ PROGRAM ODPADY   15.2. – 15.5.2018

2. výzva k podání žádostí Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025

 • Dotační titul č. 1:

Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu

 • Dotační titul č. 2:

Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování

materiálově využitelných složek komunálního odpadu

 • Dotační titul č. 3:

Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu před jeho využitím.

 • Dotační titul č. 4:

Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních kompostáren a/nebo jejich technického vybavení.

 • Dotační titul č. 5:

Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů

 • Dotační titul č. 6:

Podpora využití obecního kompostu

 • Dotační titul č. 7:

Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad.

 • Dotační titul č. 8:

Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo jeho složek

Žadatelem o dotaci (příjemcem) může být:

 1. obec v kraji,
 2. svazek obcí v kraji,
 3. právnická osoba zřízená dle zákona o obchodních korporacích, poskytující služby v oblasti nakládání s odpady, v níž má obec v kraji majetkovou účast alespoň 51%,
 4. příspěvková organizace obce v kraji.
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.