2. Výzva k předkládání žádostí o grant – Programová oblast č.17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

31.10.2014 12:21

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu a Arts Council Norway - Partnerem programu z donorského státu vyhlašují dne 23. října 2014 2. výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 - "Kulturní dědictví a současné umění" financovaného z EHP fondů 2009-2014 pro programovou oblast č. 17 - "Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví".

Programová oblast č. 17 - "Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví" je zaměřena na posílení evropské kulturní identity, kulturního dialogu a bilaterálních vztahů s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Podpořeny budou projekty vysoké umělecké úrovně, originality a projekty, které inovativním způsobem pozitivně ovlivní občanskou soudržnost a mezinárodní spolupráci s výše uvedenými zeměmi v různorodých oblastech a aktivitách profesionálního současného umění.

Alokované prostředky pro 2. výzvu jsou 26 245 996 CZK/ přibližně 990 415 EUR.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 9. ledna 2015 v 19:00.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem ode dne vyhlášení výzvy na adrese jan.hrdlicka@mkcr.cz. Technické dotazy k informačnímu systému pro podávání žádostí zasílejte e-mailem na hot-line_ehp@asd-software.cz.

Text výzvy, pokyn pro žadatele, standardizované přílohy žádosti a doplňující informace ke statistickým údajům v IS CEDR jsou ke stažení https://www.norskefondy.cz/?page_id=77

Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 - 2014 a Pokyn Národního kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009-2014 jsou ke stažení https://www.norskefondy.cz/?page_id=77

Veškeré další relevantní dokumenty jsou dostupné na těchto webových stránkách a na stránkách Zprostředkovatele programu CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění: www.eeagrants.cz spravovaných Ministerstvem financí.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.