2. Výzva OPŽP - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

23.06.2015 12:11
Oblast podpory: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Typy podporovaných projektů:

  • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
  • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020 a výzvou pro podávání žádostí.

Oprávnění žadatelé: úspěšní příjemci podpory z LXI. fázovací výzvy OPŽP 2007 - 2013

  • Podání žádosti od: 14. 8. 2015
  • Podání žádosti do: 13. 11. 2015

Více informací zde.

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.