32. výzva - infrastruktura středních a vyšších odborných škol

03.06.2016 12:27

Prioritní osa 6.2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

 

  • Číslo výzvy: 32
  • Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
  • Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  • Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
  • Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

 

  • Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 25. 5. 2016
  • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2016
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 11. 2016
Vice informací zde
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.