Adoptujte školu pro etickou výchovu

27.02.2015 10:43

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Americkou obchodní komorou v ČR a Etickou výchovou, o.p.s. vyzývá školy, které mají zájem zavést do svého školního vzdělávacího programu (ŠVP) samostatný předmět etická výchova, nebo chtějí doplňující vzdělávací obor etická výchova rozšířit, aby se průběžně přihlašovaly k této výzvě. Počet podpořených škol je omezen.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzývá základní školy, které mají zájem zavést do svého školního vzdělávacího programu samostatný předmět "Etická výchova", nebo chtějí doplňující vzdělávací obor "Etická výchova" rozšířit, aby se průběžně přihlašovaly k této výzvě. Výzva není časově omezená, ale počet podpořených škol je omezen.

Školy, které by chtěly začít s implementací, můžou posílat přihlášku průběžně. MŠMT provede výběr přihlášených škol. Vybrané školy budou adoptovány firmou, která uhradí náklady na zavedení etické výchovy a nabídne škole i možnosti dalšího nefinančního partnerství (nefinanční spolupráce mezi školou a společností bude předmětem vzájemné dohody těchto dvou subjektů).

V přihlášce každá škola uvede:

  • ve kterých ročnících chce vedení školy předmět zavést
  • s jakou hodinovou dotací
  • kolik učitelů má zájem se účastnit 250 hodinového kvalifikačního vzdělávání (nebo kolik takto proškolených učitelů již na škole působí)
  • zda má vedení školy zájem (a v jaké míře) o workshop v oblasti výchovného stylu pro celou sborovnu (1 modul na 6 hodin - celkem existuje 6 modulů)

K uvedené přihlášce je nutné doložit krátký motivační dopis s popisem současného stavu na škole a očekávaného přínosu zavedení etické výchovy. V případě školy, kde se etická výchova jako samostatný předmět vyučuje, uvede vedení školy současný stav výuky a svůj záměr, jak chce výuku inovovat a rozšířit. Stejně tak uvede, zda má zájem o vzdělání dalších učitelů v 250 hodinovém kvalifikačním studiu a zda bude mít zájem (a v jakém  rozsahu) realizovat workshop pro celou sborovnu.

Podepsanou přihlášku zasílejte na e-mailovou adresu: ASET@msmt.cz - přihlášky budou následně posuzovány hodnotící komisí složenou ze zástupců MŠMT, Americké obchodní komory a společností, které budou mít zájem zavedení či rozšíření výuky Etické výchovy financovat.

Více informací včetně přihlášky zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.