Aktuálně v SZIF - 19. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (PRV)

18.06.2013 13:43

Příjem žádostí bude probíhat od 19. 6. do 2. 7. 2013 na regionálních odborech SZIF do 15:00 hodin a v případě opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce na centrálním pracovišti SZIF do 16:30. Do této doby musí být Potvrzení o přijetí vygenerované z Portálu farmáře obsahující identifikátor dokumentu doručeno osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou (žadatele).

Příjem žádostí v 19. kole se týká následujících opatření a podopatření:

I.1. 3. 1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům -419 mil. Kč*

I.3.4 Využívání poradenských služeb -150 mil. Kč*

II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů -460 mil. Kč*

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce – 51 mil. Kč*

Bližší informace naleznete na tomto odkazu.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.