Aktuální přehled výzev

01.06.2017 13:30
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
 • NOVÉ - Spolupráce - do 20.10.2017 - více zde
 • NOVÉ - Inovační vouchery - do 20.10.2017 - více zde
 • NOVÉ - Potenciál -  do 30.11.2017 - více zde
 • NOVÉ - Úspory energie - do 30.3.2018 - více zde
 • Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní potřebu - do 16. 10. 2017 - více zde
 • Inovace - Inovační projekt - do 11. 12. 2017 - více zde
 • Smart Grids I. (distribuční sítě) - do 30.9.2017 - více zde
 • Úspory energie v SZT do 31. 8. 2017 - více zde
 • Vysokorychlostní internet - do 26.9.2017- více zde
 • Inovace – Patent do 31.12.2017 – více zde
 • Smart grids II. (přenosová síť) do 2. 1. 2018 – více zde
 • Úspory energie do 30. 3. 2018 – více zde
 • ICT a sdílené služby - vývoj SW pro začínající podniky - více zde (očekává se)
 •  ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb - více zde (očekává se)
 • Poradenství 1 (pro začínající podniky) – více zde(Očekává se)
 • Poradenství 2 více zde(Očekává se)
 • Progres – více zde(Očekává se)
 • Aplikace – více zde(Očekává se)
 • Proof of Concept - více zde(Očekává se)
 

Integrovaný regionální operační program (IROP) (MMR)

 • Deinstitucionalizace psychiatrické péče II. - do 15. 7. 2020 - více zde
 • Cyklodoprava II –do 7.9.2017 – více zde
 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů II  - do 27.9.2017 – více zde
 • Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI – do 29. 12. 2017 - více zde
 • Udržitelná doprava – Integrované projekty IPRÚ – do 29. 12. 2017 - více zde
 • Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II – do 21. 12. 2018 – více zde
 • Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty IPRÚ – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Sociální podnikání – integrované projekty CLLD – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Sociální podnikání – integrované projekty IPRÚ – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI – do 31. 10. 2022 – více zde 
 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Kulturní dědictví – Integrované projekty CLLD – do 31. 10. 2022 – více zde
 • Deinstitucionalizace psychiatrické péče – integrované projekty CLLD – do 31.10.2022 – více zde
 • Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – do do 31. 10. 2022 – více zde

 Operační program Životní prostředí

 • Dokončení inventarizace a odstranění staré ekologické zátěže do 30.8.2017 – více zde
 • Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní - do 31.8.2017 - více zde
 • Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech - do 31.1.2018 - více zde
 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu - Posílení přirozené funkce krajiny - do 15.9.2017 - více zde
 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu - Zlepšení kvality prostředí v sídlech - do 15.9.2017 - více zde
 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu - Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území - do 15.9.2017 - více zde
 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu - Posílení biodiverzity - do 15.9.2017 - více zde
 • Energetické úspory do 29.09.2017 – více zde
 • Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlechdo 20. 12. 2017- více zde
 • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatřenído 5.1.2018 – více zde
 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu – do 3. 4 .2018 – více zde
 • Odpady a materiáloví toky, ekologické zátěže a rizika - do 2.1.2019 - více zde
 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu – Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území do 2. 1. 2019 více zde
 • Energetické úspory do 31. 10. 2019 – více zde
 • Technická pomoc do 30. 12. 2023 - více zde

 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
 
 • Podpora sociálního podnikání - do 30.11.2018 - více zde
 • Podpora sociálního začleňování v Praze - do 30.10.2017 - více zde 
 • Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování - mimo hl. město Prahu zde ; v hl. městě Praze zde- do 29.9.2017
 • Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. m. Praze – do 21.12.2017 – více zde;
 • Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu – do 21.12.2017 více zde  
 • Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva do 29. 6. 2018 – více zde

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Letáky k jednotlivým výzvám  zde

Ministerstvo Životního prostředí

 • Životní prostředí ve městech a obcích – Udržitelná městská doprava a mobilita do 27. 9. 2017 . více zde
 • Ovzduší – Emise ze stacionárních zdrojů – do 27. 9. 2017 – více zde
 • Životní prostředí ve městech a obcích do 29. 9. 2017 – více zde
 • Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích do 31. 12. 2017 – více zde
 • Příroda a krajina do 31. 12. 2019 - více zde
 • Odpady, staré zátěže, environmentální rizik do 31. 12. 2020 – více zde
 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM více zde
 • Grafický manuál pro příjemce podpory z NPŽP – více zde

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.