Až sto milionů korun připravilo MPSV na podporu sociálního podnikání

08.06.2016 12:59

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo výzvu č. 67 „Podpora sociálního podnikání“, v níž je pro zájemce připraveno až sto milionů korun. Kromě OSVČ a firem mohou žádat o dotaci také neziskové organizace poskytující sociální služby. Žádosti je možné předkládat do 30. září 2016.

Sociální podnikání, které se zaměřuje na integraci znevýhodněných osob na trh práce, podporuje MPSV dlouhodobě. „Projekty procházejí náročným hodnocením a my chceme podpořit jen ty nejlepší a smysluplné,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

O výzvu č. 15 vyhlášenou loni v srpnu v rámci Operačního programu Zaměstnanost byl rekordní zájem, žádost podalo 283 subjektů. Uspělo ale jen 16 projektů, mezi něž se rozdělí 75 milionů korun.

Tři čtvrtiny sociálních podniků fungují i po vyčerpání dotace

Prostřednictvím Evropského sociálního fondu přispělo MPSV v minulém programovém období více než 350 miliony korun na celkem 120 projektů. Po vyčerpání dotace jich funguje 79 procent, vyplynulo z dotazníkového šetření provedeného ministerstvem v březnu a dubnu.

„Sociální podnik není charita - musí fungovat jako kterákoliv jiná firma. Jsme velmi rádi, že většina podniků je v provozu nadále i bez pomoci evropských peněz, což znamená, že jejich podnikatelský plán byl úspěšný,“ uvedla ministryně.

Nejvíc sociálních podniků se zaměřilo na pohostinství a stravovací služby (24 procent), oblíbeným oborem jsou i úklidové služby a údržba nemovitostí (shodně 20 procent). Dvě třetiny podniků zaměstnávají lidi se zdravotním postižením, nejčastěji pracovníky s tělesným postižením či duševním onemocněním. Méně obvyklé je zapojení lidí se zrakovým, sluchovým nebo mentálním postižením. Druhou nejvíc zastoupenou znevýhodněnou skupinou jsou dlouhodobě nezaměstnaní - alespoň jednoho takového člověka zaměstnává 57 procent podniků.

Principy a charakteristiky sociálního podnikatele:

  • veřejně se hlásí ke společensky prospěšnému cíli, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce;
  • podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí v podniku minimálně 30 procent;
  • více než 50 procent zisku je znovu investováno do rozvoje podniku a/nebo naplňování jeho společensky prospěšného cíle;
  • při výrobě a spotřebě zohledňuje environmentální aspekty a svou poptávku a nabídku směřuje alespoň částečně do daného regionu a přispívá tak k jeho rozvoji.

Zdroj

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.