Česká rozvojová agentura - dotační titul "Evropský rok pro rozvoj 2015 (EU) - Akademický výzkum"

13.04.2015 14:56

Předmětem dotačního titulu je podpora projektů, které se zaměří na akademické aspekty spojené s přechodem od Rozvojových cílů tisíciletí k agendě Cílů udržitelného rozvoje.

V rámci tohoto titulu lze žádat o podporu analytické a odborné publikační činnosti předkladatelů projektů, organizace odborných debat, včetně podpory pro tvorbu politik a strategií týkajících se agendy Post-2015, migrace, populační politiky či dalších obdobných témat. Cílovou skupinou podpořených aktivit budou experti na oblast ZRS a odborná veřejnost.

Příjemci dotace:

  • spolky
  • ústavy
  • obecně prospěšné společnosti
  • účelová zařízení registrovaná církví
  • nadace a nadační fondy
  • právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, poskytování sociálně-právní ochrany dětí
  • fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují
  • územně samosprávné celky

Žádosti lze předkládat do 30. dubna 2015, 14:00 h.

Více informací zde nebo na stránkách České rozvojové agentury.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.