Česká rozvojová agentura - dotační titul "Evropský rok pro rozvoj 2015 (EU) - Osvěta"

13.04.2015 14:45

Předmětem dotačního titulu "Evropský rok pro rozvoj 2015 (EU) - Osvěta" je podpora projektů, které se pod hlavičkou Evropského roku pro rozvoj 2015 (EYD 2015) zaměří na osvětové aktivity posilující informovanost české veřejnosti o zahraniční rozvojové spolupráci ČR (ZRS ČR), o rozvojové spolupráci EU a propagaci agendy OSN o udržitelném rozvoji po jejím schválení v září 2015.

Příjemci dotace

  • spolky
  • ústavy
  • obecně prospěšné společnosti
  • účelová zařízení registrovaná církví
  • nadace a nadační fondy
  • právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, poskytování sociálně-právní ochrany dětí
  • fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují
  • územně samosprávné celky

Žádosti lze předkládat do 30. dubna 2015, 14:00 h.

Více informací ZDE nebo na stránkách České rozvojové agentury.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.