Česká rozvojová agentura - dotační titul "Evropský rok pro rozvoj 2015 (EU) - Soukromý sektor"

13.04.2015 15:04

Předmětem dotačního titulu je podpora projektů, které se zaměří na osvětové aktivity posilující informovanost českého soukromého sektoru o zahraniční rozvojové spolupráci ČR (ZRS ČR) a rozvojové spolupráci EU (ZRS EU). Kromě zohlednění aspektů souvisejících se společenskou odpovědností podniků (Corporate Social Responsibility) mohou být aktivity zaměřeny na propagaci ZRS na podnikatelských veletrzích, prezentaci ZRS a EYD 2015 v krajských pobočkách Hospodářské komory či jiné zastřešující organizace s přímým napojením na soukromý sektor, organizaci mezinárodního semináře o transferu technologií v ZRS do zemí ACP apod.

Příjemci dotace:

  • spolky
  • ústavy
  • obecně prospěšné společnosti
  • účelová zařízení registrovaná církví
  • nadace a nadační fondy
  • právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, poskytování sociálně-právní ochrany dětí
  • fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují
  • územně samosprávné celky

Žádosti o dotace lze předkládat do 30. dubna 2015, 14:00 h.

Více informací zde nebo na stránkách České rozvojové agentury.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.