Česká rozvojová agentura - dotační titul "Evropský rok pro rozvoj 2015 (EU) - Vzdělávání"

13.04.2015 14:52

Předmětem dotačního titulu je podpora projektů, které se zaměří na oblast globálního rozvojového vzdělávání a vzdělávání mládeže o zahraniční rozvojové spolupráci ČR a rozvojové spolupráci EU. Tento dotační titul rovněž může podpořit aktivity neformálního (volnočasového) vzdělávání ve výše uvedených oblastech.

Příjemci dotace:

  • spolky
  • ústavy
  • obecně prospěšné společnosti
  • nadace a nadační fondy
  • právnické osoby a fyzické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, sociálně-právní ochrana dětí

Žádosti lze předkládat do 30. dubna 2015, 14:00 h.

Více informací ZDE nebo na stránkánkách České rozvojové agentury.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.