CzechInvest - projekt CzechDemo - možnost pro začínající inovativní firmy

30.08.2016 10:22

CzechInvest vyhlašuje dne 24. 8. 2016 Nabídku zvýhodněných služeb pro účast na akcích realizovaných v rámci projektu CzechDemo.

Cíl projektu:

 • Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti začínajících společností (vč. start-upů) formou podpory jejich účasti na mezinárodních akcích, možnost prezentace produktů a služeb, zvýšení medializace společnosti a českého podnikatelského prostředí a možnost ucházet se o kapitálový vstup investora.

Jedná se tedy o důležitý marketingový nástroj k podpoře internacionalizace MSP, zejména těch začínajících a zabývajících se inovacemi (zejména v oblastech KET).

Nabízené zvýhodněné služby:

 • Poplatek za účast na akci- ve výši vstupného a nákladů na výstavní stánek dané akce. Maximální počet podpořených firem na jedné akci je 12. Podpora v projektu této Nabídky je poskytována ve výši max. 75% způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku v režimu de minimis, max. 70 000 Kč na jednu firmu v závislosti na cenách konkrétní akce.
 • Překlady- bude použito na profil společnosti v rámci katalogu prezentujících firem na dané akci. Podpora v projektu této Nabídky je poskytována ve výši 100% způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku v režimu de minimis, max. 1 000 Kč na jednu firmu v rámci konkrétní akce v zahraničí.
 • Cestovné (letenky) -  letenky (zpáteční, ekonomická třída) pro dvě osoby za společnost uvedené v odstavci „proces realizace“ této nabídky (str. 5), účastnící se dané akce. Podpora v projektu této Nabídky je poskytována ve výši max. 50% způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku v režimu de minimis, max. 40 000 Kč na jednu firmu v rámci konkrétní akce v zahraničí.

Díky účasti budou mít firmy jedinečnou možnost se prezentovat na renomovaných akcích (CES, Slush, TechCrunch), získat mediální publicitu a nalézt kontakty pro rozvoj svého podnikání. Jelikož konkurenceschopnost a růst MSP závisí i na schopnostech jejich mezinárodní expanze, KA představuje pro MSP možnost překlenout počáteční bariéry a orientovat se na potřeby koncových zákazníků.

Kdo se může přihlásit?

 • (cílová skupina) jsou české MSP s inovativním produktem, jejichž stáří je do 5 let s maximálně 50 zaměstnanci.

Konečný uživatel (Účastník) musí být právnická osoba, která:

 • má motivaci o mezinárodní působení,
 • je vhodná pro prezentaci na dané akci.

Veškeré informace k podání přihlášky do jednotlivých projektů naleznete v dokumentech níže 

Jak bude probíhat výběr?

 1. Vyhlášení nabídky a výzvy k podání žádosti o zvýhodněné služby s podrobnými podmínkami
 2. Podání elektronické žádosti do stanoveného termínu
 3. Hodnocení formálních a hodnotících kritérií přijatelnosti žádosti
 4. Podpis smlouvy o poskytnutí zvýhodněných služeb

Výzva k podání přihlášek k účasti v projektu CzechDemo byla vyhlášena 24. 8. 2016 a je zveřejněna zde, včetně dokumentů k projektům (zde), tj. úplný text nabídky, včetně seznamu podpořených akcí a přihlášky. První realizované akce jsou plánovány na říjen 2016.

Zdroj: CzechInvest

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.