Dotační program "SPORT 2015"

12.01.2015 10:26

Ústecký kraj vyhlašuje dotační program "SPORT 2015". Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011. 

Minimální výše dotace 30.000,- Kč. Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních nákladů spojených s realizací projektu podle předložené žádosti. Dotace nesmí být   použita na úhradu finančních odměn pro účastníky.
Příjemcem  účelových finančních prostředků může být jakýkoliv subjekt (právnická i fyzická osoba).
 
Žádosti je možné podávat do 10. února 2015.

       Předmět podpory:

  •   1.        Sportovní akce mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji
  •   2.       Sportovní soustředění pro děti a mládež.
  •   3.       Reprezentace mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí.  
  •   4.       Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež.

Více informací zde nebo na těchto internetových stránkách: https://www.kr-ustecky.cz/sport-2015/ds-99730/archiv=0&p1=204451

 

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.