EHP a Norské fondy vyhlásily program CZ06 Kulturní dědictví a současné umění

31.03.2014 09:18

Ministerstvo financí ČR jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury
ČR − Partnerem programu − vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009-2014 pro programovou oblast č. 16 Zachování a revitalizace kulturního dědictví.

Programová oblast č. 16 Zachování a revitalizace kulturního dědictví je zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví a židovského kulturního dědictví v České republice.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 20. června 2014 v 19.00.

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06-vyzvy/2014/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1260


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.