Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

22.07.2014 12:39

Výzva k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol.

Základní vymezení a cíl výzvy

Název programu: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

Evidenční číslo programu: 133 310

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "poskytovatel") připravuje počínaje rokem 2015 zahájení programu pro poskytování investičních dotací na přípravu a realizaci projektů za účelem vytvoření nových výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

Dotace může být poskytnuta na finanční krytí přípravných fází projektů jako podkladu žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 (Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4), Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Finanční krytí realizační fáze takového projektu je možné pouze do doby, kdy ještě nebude možné čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU programového období 2014 - 2020. 

Více na https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.