III. výzva - projekt CzechEkoSystem

11.03.2014 08:02

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje dnem 3. března 2014  III. Výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem, který je podpořen z programu PORADENSTVÍ. Na tuto výzvu je alokováno 86,6 mil. Kč.

Příjem žádostí bude zahájen dne 3.3.2014 a ukončen dne 30.4.2014. Poskytovatelem dotace je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, příspěvková organizace MPO.
Cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků, jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Informace o projektu, úplný text Výzvy, vymezení způsobilých výdajů, forma podpory, výběrová kritéria a další související dokumentace naleznete zde https://www.mpo-oppi.cz/odkazy/311-projekt-czechekosystem.html

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.