Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti

04.12.2014 07:54
Žádosti o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádosti o proplacení 
rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova - opatření 1.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti) se podávají v období od 1. ledna do 15. února 2015 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.
 
Více informací  zde   
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.