Inovační vouchery v Praze: Výzva pro rok 2014

29.05.2014 14:46

Inovační vouchery v Praze: Výzva pro rok 2014

Výzvu pro rok 2014 vyhlašuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Pro podávání žádostí bude otevřena 2. června 2014 a sběr žádostí bude probíhat do 27. června 2014. Pro tento rok se bude rozdělovat 13 milionů korun.

Inovační vouchery v Praze je projekt, jenž podporuje spolupráci podniků s pražskými výzkumnými organizacemi. Cílem je, aby začala fungovat aktivní spolupráce mezi soukromou a státní sférou v oblasti inovací. Vouchery umožňují firmě plně se soustředit na byznys, zatímco výzkumník dodá znalosti potřebné pro inovace. Vzájemná spolupráce proto přináší vysokou přidanou hodnotu, která může výrazně posílit konkurenceschopnost zúčastněných aktérů. Inovační vouchery pomáhají odbourávat bariéry vzájemné nedůvěry firemního a akademického světa.

Inovační voucher je dotace v hodnotě až 200 000 Kč (kryje maximálně 70 % zakázky, zbytek kofinancuje žadatel). Tento voucher je určen inovativním firmám se sídlem či provozovnou na území hl. m. Prahy na nákup znalostí (služeb) od pražských vědeckovýzkumných institucí. Je osvědčeným nástrojem transferu technologií. Žádost o inovační voucher představuje minimální administrativní zátěž.

Na co lze inovační voucher použít:

Inovační voucher může firma použít na znalost zakoupenou od poskytovatele znalostí, která je pro ni nová, není běžně dostupná, a posílí konkurenceschopnost společnosti. Takovou znalostí může být například:

  • vývoj prototypu / funkčního vzorku / modelu produktu / procesu / služby;
  • testování a měření;
  • zpracování studie proveditelnosti;
  • přístup k výzkumnému zařízení a souvisejícím odborným službám;
  • analýza vhodnosti použití materiálu;
  • inovační / technologický audit;
  • optimalizace operačních procesů firmy a další.

Více na https://www.stavebniklub.cz/?cid=339916&wa=WWW14E4%20ST&uid=CT01923534&e=info@hsrch.cz&odkud=ENST

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.