IROP - Výzva č. 44 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.

31.08.2016 15:46

Dne 10. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 44. výzvu „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, navazuje na vyhlášenou 43. výzvu „Sociální podnikání II.“. Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.

  • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2016
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 1. 2017

Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument     Mapa sociálně vyloučených lokalit [MS Word, 923.19KB]který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na sociální podnikání ( 43. výzva Sociální podnikání II. nebo 44. výzva Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II. ) žadatel podá žádost o dotaci. Také upozorňujeme žadatele na chyby v žádostech v již ukončených výzvách na sociální podnikání, které i s doporučením, jak se chybám vyhnout, naleznete v dokumentu     Častá pochybení žadatelů – sociální podnikání [PDF, 357.21KB].
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost); nestátní neziskové organizace; církve a církevní organizace.
Alokace 43. výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 51 000 000 Kč. Alokace 44. výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 179 000 000 Kč.

Aktuality:
17.8.2016
 Předmětem revize 1.1 Specifických pravidel k 43. výzvě Sociální podnikání II a k 44. výzvě Sociální podnikání pro SVL II  je aktualizace přílohy č. 1 Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+. Další aktualizací Specifických pravidel je upřesnění popisu povinné přílohy č. 9 Položkový rozpočet stavby a upřesnění členění způsobilých výdajů v kapitole 2.7.

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.