IROP - Výzva č. 51 - Udržitelná doprava - Integrované projekty IPRÚ

29.09.2016 09:22

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 1. září 2016 průběžnou výzvu č. 51 „Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“. Integrované plány rozvoje území (dále jen „IPRÚ“) představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci – Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlíně a ve funkčním zázemí těchto měst. Integrované projekty IPRÚ musí být v souladu se schválenou integrovanou strategií IPRÚ a slouží k naplnění cílů v ní stanovených.

Ve výzvách bude možné podpořit následující aktivity:

  • výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů

Podpořeny budou projekty na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. 

  • zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu

Výzva je zaměřena na zavedení a modernizaci inteligentních dopravních systémů pro veřejnou dopravu. Díky nim budou mít uživatelé veřejné dopravy větší komfort při plánování svých cest, odbavování i lepší orientaci na zastávkách a v dopravních prostředcích.  Dopravci zase mohou získat lepší a modernější systémy pro řízení vozidel v systému veřejné dopravy a uživatelé veřejné dopravy větší komfort při nákupu jízdenek. 

  • pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu;

Podpořeny budou projekty nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění veřejné hromadné dopravy.

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší

Jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. 

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty

Budou  financovány projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a související doprovodnou infrastrukturu, které přispějí k větší bezpečnosti cyklistů.

Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobr. sv. obcí, dopravci ve veřejné dopravě - viz výzva

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 9. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 12. 2017

Zdroj

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.