IROP - Výzva č. 52 - Revitalizace vybraných památek II.

29.09.2016 09:24

Dne 6. září 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 52. výzvu „Revitalizace vybraných památek II.“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014.

Příjemci podpory mohou být vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno více než 1,5 mld. Kč. Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 
Maximální výše celkových výdajů je 123  282 000 Kč pro památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, pro národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014, respektive 246 565 000 Kč pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5  mil. Kč.

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP

V úterý 4. října 2016 v Praze bude Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále také Centrum) pořádat seminář pro žadatele k této výzvě. Bližší informace, program i registrační formulář jsou zveřejněny zde. Informace k tzv. krajským seminářům, pořádaných Centrem a Eurocentry, k této výzvě naleznete v kalendáři akcí     Centra. Upozorňujeme, že kalendář akcí Centra je průběžně aktualizován a doplňován.

Oprávnění žadatelé: vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření kromě FO nepodnikajících - viz výzva

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 3. 2016

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.